Bjarne Øverland AS

Bjarne Øverland AS har kontorer og avdelinger i 2 fylker med nærmere 100 ansatte og 150 mill i omsetning.
Film fra vårt jubileumstreff i Molde i 2016. Med så stor bilpark måtte flyplassen i Molde leies for å få plass til alle bilene.
Om Bjarne Øverland AS

Øverland har vært forbundet med transport siden 1920- tallet, og var en av landets største transportbedrifter på 70 tallet. Siden den gang har vi utvidet vårt tjenestespekter til å omfatte flere bransjer. 

HERTZ BILUTLEIE
Bjarne Øverland AS er Hertz største franchisetaker med 800 utleiebiler fordelt på stasjoner i 10 byer og tettsteder.

ØVERLAND BILSPECTRA
Bilspectra i Molde ble en en del av oss i 2014, og utfører bilpleietjenester, bilglass- og solfilmtjenester og bilinnredning for profesjonelle håndverkere.

ØVERLAND TRANSPORT
Avdelingen tilbyr fleksible løsninger innen transport og distribusjon, for bedrifter som ønsker sikre og effektive kundeleveranser.

RENOVASJON
Vi utfører innsamling av husholdnings-/næringsavfall fra personer/bedrifter i 4 kommuner i Midt-Norge.

NÆRINGSEIENDOM
Utleie av næringsareal - 6 eiendommer i Molde kommune.

Kontakt oss

HOVEDKONTOR:
Bjarne Øverland AS
Årøsetervegen 11
6422 Molde
Tlf: 71 20 27 50
post@oeverland.no

REGNSKAPSAVDELING
Tlf: 482 51 821
egn@oeverland.no

ØVERLAND Bilspectra
Bjarne Øverland AS
Fannestrandvegen 146
6419 Molde
Tlf: 71 20 64 20
post@oeverland.no

ØVERLAND Transport
Bjarne Øverland AS
Årøsetervegen 11
6422 Molde
Tlf: 71 20 27 50
arild@oeverland.no

ØVERLAND Renovasjon
Bjarne Øverland AS
Årøsetervegen 11
6422 Molde
Tlf: 71 20 27 50 
post@oeverland.no